Propojení se svou intuicí

Propojení se svou intuicí

Toužím se více sladit se svojí duší, chci slyšet vnitřní hlas, být propojen s celkem. Trápí mě nevědomost a přemýšlím, proč jsme na takové nízké duchovní úrovni.

Poznáním vlastního vědomí, sama sebe, si věnujeme opravdový dar. Poznání svého života, svých myšlenek, svého uvažování, svých kroků každou minutu. Být schopen vidět celý tehdejší, dnešní i budoucí vývoj. Díky tomu se jakoby zlehka nadnést, projít si sám sebe a následně se opět ponořit do toho, co nazýváme vědomý život. Jít a tvořit svůj život, stát se Vládcem Síly svého světa.

Již při pozorování svých každodenních úkonů a myšlenek poznáváme, jaké jsou vlastnosti, které nás ovládají. Co jsou to však vlastnosti?

Usedněme do klidného prostoru a zcela bezpečně se nechme vést právě naším vědomím. Naslouchejme našemu vnitřními hlasu a pro tuto chvíli ignorujme veškeré nechtěné myšlenky na běžné věci: "Co budu dnes dělat? Musím nakoupit. Nesmím Toma zapomenout vyzvednout na kroužku." Nyní buďme pouze sami sebou. Poznejme sami sebe, své niterné, až intimní já.

Dosahujeme tak stále pevněji a přesněji ke svému vlastnímu vědomí. Posouváme se stále dále od nízké nevědomé úrovně, kdy jsme ovládání jakýmikoliv myšlenkami, a naopak získáváme sami sebe.

Odsuneme tedy vše nechtěné, veškeré slupky a vrstvy, křivdy z dětství - věř, že s každou odsunutou myšlenkou se budou rodit nové, které budou odhalovat více zasunuté nevyřešené otázky. Buď pouze pozorovatelem a nic nehodnoť. Takto se dostaneš k tomu tichoučkému hlásku - sám k sobě, své intuici a tvému čistému Vědomí. 

Nejlepší je každý den si věnovat aspoň 10 minut k odsouvání myšlenek, ale ve chvíli, kdy si věnujeme hodinu i více, kdy se velmi hluboko ponoříme sami do sebe, můžeme prožít až mystický zážitek. Toto ale doporučujeme, až ve chvíli, kdy jsme již aspoň týden či dva každý den 10 minut pozorovali sami sebe a tím vytrénovali naše Vědomí.