Co ovlivňuje sny?

Co ovlivňuje sny?

"Měl jsem  před spaním menší hádku s přítelkyní a od té doby se mi v noci nic nezdálo, nebo si ráno žádný sen nepamatuji. Do jak velké míry to může mít souvislost s tou hádkou?"

Po vstoupení do spánkové fáze se ocitáme v prostoru, jenž patří pouze nám. V té chvíli se nalézáme v intimní sféře myšlenek, které se můžeme naučit pozorovat, ovládat a později cíleně vytvářet.

Primárně tento prostor popisuje naše potřeba tvořit a zažívat v hmotném světě.

Sekundárně slouží jako hřiště, pro tvorbu své vlastní reality, což je příprava pro mentální a astrální cestování, tedy poznání nás samotných nezávisle na našem těle.

Pokud se sny nezdají, pak je váš svět uspořádaný. V hmotném světě si počínáte,  jak nejlépe můžete, máte jasnou cestu. Ve snovém světe pak nemáte v danou dobu potřebu cokoliv nového vytvářet. Zažíváte období klidu, což je velmi pomocné, jelikož nacházíte sám sebe. Nic vás neovlivňuje, ale jste sám sebou. Můžete tak již zůstat a užívat si opravdového klidu a štěstí, nebo přebrat sílu této sféry a doslova začít tvořit. A právě k tomu Astrální akademie vede – tvořit si svůj život ve hmotné sféře, skrze mohutné síly, jež nabývají svého počátku ve sféře mentální, klesají do sféry astrální a ovládnuty se noří do sféry hmoty.

V této fázi buďte poklidný pozorovatel sám sebe, což je v analýze mysli / analytické meditaci ze začátku obtížnější, avšak v bezesných spánkových fázích zcela přirozené, příjemné a pro naše vědomí získáváme sílu rozhodnosti žít vlastní život.

Ve chvílích, kdy se sny zdají si je zapisujeme. Tím je uchopíme do hmotného světa skrze písmo, tvar, barvu. Postupem tak získáme dovedonst lucidního snění - stav, kdy víme, že jsme ve snu a můžeme si zde dělat, co se nám jen zlíbí. :) Každým týdnem nám tak přirozeně roste sebedůvěra, cítíme více síly, jež k nám přichází nyní přímo a my můžeme opravdu žít náš život. Tvořte váš život, nejlepší, který si dokážete představit. Od základů (ovládnutí snů/myšlenek) až po hmotný svět a astrální svět.